Зразок ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ про стягнення боргу по договору поставки Печать
Автор: Administrator   
30.11.2010 00:12

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення боргу по договору поставки

Між ТОВ «ХХХ» , надалі іменований Відповідач та ТОВ «ККК», надалі іменований Відповідач, «__»__________2010 р був укладений договір №_______про поставку ___________, надалі іменований Товар, в кількості та на суму, обумовленою у специфікації №___ до Договору поставки.

Для виконання умов договору поставки Позивач платіжним дорученням №___ від «___»______2010р перерахував на розрахунковий рахунок Відповідача передоплату у сумі ___________ грн.

Згідно п. ___ Договору «Сторони домовились, що поставка Товару здійснюється відповідно заявки Позивача. Листом від «__»____2010р Позивач звернувся до Відповідача з вимогою поставити Товар на суму передоплати.

Відповідно п.2 ст.693 ЦК України «Якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати».

Відповідач Товар своєчасно не поставив, передоплату не повернув, свої обов’язки за договором поставки на цей час невиконані.

Згідно з п. ___ Договору «За порушення строку поставки Товару Продавець обов’язується сплатити Покупцю пеню, із розрахунку подвійної облікової ставки НБУ, яка діє в період на який нараховується пеня за кожен день недопоставки». Відповідно з цим пунктом Договору, враховуючи, що станом на дату пред’явлення позовної заяви до суду поставка Товару Відповідачем не здійснена, він зобов’язаний сплатити пеню, нараховану з «__»_________ 2010р по «__»_________2010р у сумі ___________ грн. (Розрахунок наведений у додатку № 1).

Крім того, Відповідач зобов’язаний вишкодуваті Позивачу усі збитки, отримані Позивачем в зв’язку з невиконанням Відповідачем договору поставки

Згідно п.2 ст. 224 ЦК України «Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управлена сторона одержала б у разі належного виконання зобов’язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною».

Позивач з метою отримання прибутку «__»______2010р склав договір в з ТОВ «ООО» про перепродаж Товару, закупленого у ТОВ «ККК», згідно Договору поставки №___ від «__»_______2010р., на загальну суму ____ грн.

ТОВ «ООО» свої зобов’язання за Договором виконало та перерахувало на рахунок Позивача передоплату платіжним дорученням №__ від «__»____2010р в сумі _________ грн.

Але у зв’язку із невиконанням  Відповідачем своїх зобов’язань по Договору поставки, Позивач не мав можливості поставити Товар ТОВ «ООО», у зв’язку з чим Позивач отримав от ТОВ «ООО» претензію і лист про розірвання Договору.

Таким чином, Позивач мав на меті придбати у відповідача Товар на загальну суму _________ грн. та продати її ТОВ «ООО» за ________ грн. При цьому Позивач мав одержати дохід в сумі _________ грн.

Згідно п.2 ч.1 ст.225 ЦК України «До складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються: …додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб’єктом, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов’язання другою стороною…».

Згідно п. ____ Договору «У разі порушення умов цього договору, вина сторона відшкодовує іншій стороні усі понесені у зв’язку з цим збитки».

У зв’язку з тим, Відповідач порушив умови Договору поставки №__ від «__»________2010р , Позивач додатково отримав збитки у сумі _______ грн. ( Розрахунок наведений у додатку № 2).

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 208, 218, 386, 530, 593, 655, 656, 662, 663, 1166 Цивільного кодексу України, ст.ст.179, 193, 199, 216-218, 220, 224-225, 230-232 Господарського кодексу України, ст.ст. 1, 2, 41, 12, 13, 15, 44, 49, 54, 66, 67 Господарського процесуального кодексу України:

ПРОШУ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ККК» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХ» суму основного боргу у розмірі _________ грн., пеню в сумі _________ грн., неодержані доходи в сумі ________грн., додаткові збитки в сумі ____________(____) грн.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ККК» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХ» сплачені Позивачем судові витрати: державне мито в розмірі ______ грн. та оплату за інформаційне-технічне забезпечення судового процесу в розмірі _______грн.

Додатки: 1.Копия договору поставки №__ від «__»___2010р між ТОВ «ХХХ» та ТОВ «ККК»

2.Копія платіжного доручення №__ від «__»____2010р ТОВ «ККК»

3. Копія заявки Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХ»

4. Додаток № 1 «Розрахунок пені»

5. Додаток № 2 «Розрахунок збитків»

6. Копія договору №__ від «_»___2010р між ТОВ «ХХХ» и ТОВ «ООО»

7. Копія платіжного доручення №__ від «__»___2010р ТОВ «ООО»

8.Копія листа ТОВ «ООО» від «__»______2010р

9. Почтова квитанція про отримання Відповідачем позовної заяви.

10. Квитанція про сплату держмита та інформаційне-технічного забезпечення судового процесу.


Директор ТОВ «ХХХ» ______________ /______________/

 

Скачать Документ Microsoft Word можно воспользовавшись данной ссылкой:

Зразок ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ про стягнення боргу по договору поставки.doc