Header Image

knopka

Поиск
Интересно
Главное Меню

Главная

Бланки Документов

Бухгалтерский Учет

Вексельное Право

Договора

Органы Контроля

Корпорат. Право

Налоговый Учет

Нормативная База

Планирование

Судебные Споры

Трудовое Право

Обратная Связь

Зарабатывай на FOREX

Статьи

Реклама
Статистика

 

Яндекс цитирования

УГОДА про поступку права на вимогу PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
20.07.2010 00:11

 

УГОДА про поступку права на вимогу

м.____ «___»_______2010г

Первісний кредитор: ТОВ,

в особі директора ______________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

Новий кредитор: ТОВ,

в особі директора ________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

Боржник: ХХХХХХ в особі директора, що діє на підставі Статуту,

уклали Дану Угоду про наступне:

1. Первісний кредитор передає, Новий кредитор приймає на себе право вимоги першого і стає кредитором по контракту № 00 від 00.00.0000р. між Первісним кредитором та ХХХХ (надалі БОРЖНИКОМ).

2. За Даною Угодою Новий кредитор одержує право (замість Первісного кредитора) вимагати від БОРЖНИКА належного виконання зобов’язань щодо повної фінансової або матеріальної компенсації боргових зобов’язань, а саме – ______ грн.(________________ грн.. ___ коп.), які виникли в наслідок виконання умов контракту № 00 від 00.00.0000р Первісним кредитором .

3. Первісний кредитор зобов’язаний в 5-ти денний строк з моменту підписання Даної Угоди повідомити БОРЖНИКА про здійснену поступку права на вимогу.

4. У відповідності до вищевказаної поступки права на вимогу в разі не виконання своїх прав Боржником , Новий кредитор має право вимагати своїх прав у господарському суді.

5. Порядок розрахунків за Даної Угоди:

5.1. Строк оплати Боржником своїх фінансових зобов’язань складає 30 днів з моменту підписання даної Угоди.

5.2. Порядок оплати - перерахування безготівкових коштів на розрахунковий рахунок Нового кредитора.

5.3. Новий кредитор зобов’язаний повідомити Первісного кредитора про здійснення платежу в строк 5-ти днів з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Нового кредитора шляхом телеграмного повідомлення або факсовим повідомленням.

6. У строк 3-х днів Первісний кредитор зобов’язується передати Новому кредитору всю інформацію і документацію, з якої випливають обов’язки першого, що є предметом Даної Угоди.

7. Дана Угода вступає у силу з моменту підписання її сторонами.

8. Дану Угоду складено у трьох оригінальних примірниках по одному для кожної із сторін.

9. Поступка права на вимогу у відповідності до Даної Угоди не тягне за собою жодних змін умов договору.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін


Первісний кредитор Новий кредитор:

Боржник

 

 
Опрос
Новый налоговый кодекс