Header Image

knopka

Поиск
Интересно
Главное Меню

Главная

Бланки Документов

Бухгалтерский Учет

Вексельное Право

Договора

Органы Контроля

Корпорат. Право

Налоговый Учет

Нормативная База

Планирование

Судебные Споры

Трудовое Право

Обратная Связь

Зарабатывай на FOREX

Статьи

Реклама
Статистика

 

Яндекс цитирования

УГОДА ПРО ЗАРАХУВАННЯ ЗУСТРІЧНИХ ВИМОГ PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
20.07.2010 00:07

 

УГОДА

ПРО ЗАРУХУВАННЯ ЗУСТРИЧНИХ ВИМОГ.

м.___________ «___»_______2010р

ТОВ, (надалі іменується „Сторона-1”) в особі директора _________що діє на підставі _______. з одного боку, та ТОВ (надалі іменується „Сторона-2”) в особі директора _________, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (надалі разом іменуються „Сторони”) уклали цю угоду про зарахування зустрічних вимог (надалі іменується „Угода”) про таке:

1. Сторона-1 і Сторона-2, маючи одна до одної зустрічні однорідні вимоги, строк виконання яких настав, пришли до угоди на підставі ст.601 Цивільного Кодексу України про зустрічне виконання зобов’язань з нижче вказаних контракту і договору , у яків Сторона-1 і Сторона-2 є сторонами.

1.1. За контрактом № ХХХ від 00.00.0000р

Сторона -1 є кредитором, а Сторона-2 є боржником при виконанні грошового зобов’язання в сумі ______________ грн.

За договором 00000000 від 00.00.0000р

Сторона -1 є боржником ,а Сторона-2 є кредитором при виконанні грошового зобов’язання в сумі _____________грн.

1.2.Забовязання за вищезазначеним контрактом та договором припиняються на суму __________ (____________грн ____ коп) грн. шляхом зарахування зустрічної однорідної вимоги, в т.ч. ПДВ 20% - ___________ грн.

2.З моменту набуття чинності цієї Угоди сторони не є зобов’язаними за контрактом та договором у сумі, зазначеній в п.1.2. цієї Угоди.

3.Підписання цієї Угоди свідчить про відсутність будь-яких грошових взаємних претензій Сторін.

4.Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цієї Угоди не врегульовані нею, регламентуються нормами чинного в України законодавства.

5.Ця Угода складена українською мовою на 1 сторінки у 2-х примирниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

6.ЦяУгода набирає чинності з моменту ії підписання Сторонами.

ТОВ: ТОВ:

 

Обновлено 20.07.2010 00:10
 
Опрос
Новый налоговый кодекс