Header Image

knopka

Поиск
Интересно
Главное Меню

Главная

Бланки Документов

Бухгалтерский Учет

Вексельное Право

Договора

Органы Контроля

Корпорат. Право

Налоговый Учет

Нормативная База

Планирование

Судебные Споры

Трудовое Право

Обратная Связь

Зарабатывай на FOREX

Статьи

Реклама
Статистика

 

Яндекс цитирования

УГОДА про поступку договору PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
20.07.2010 00:03

 

УГОДА

про поступку договору

м. ______ «____»__________2010г

ЦЕДЕНТ: ООО , в особі директора __________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

НАСТУПНИК: ТОВ , в особі директора ____________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

уклали Дану Угоду про наступне:

1. ЦЕДЕНТ передає, а НАСТУПНИК приймає на себе права та обов’язки першого і стає стороною по агентському договору по  контролю за производством  и оформлением в собственность Принципала продукції від «__»_________2010р.(далі за текстом – Договір) між ЦЕДЕНТОМ і ТОВ (далі за текстом – КРЕДИТОР).

2. За Даною Угодою НАСТУПНИК зобов’язується здійснювати (замість ЦЕДЕНТА) всі права і обов’язки ЦЕДЕНТА за вищезазначеним Договором.

3. Згоду КРЕДИТОРА на переказ боргу одержано у відповідності до ЦК України.

4. У відповідності до вищезазначеної поступки Договору ЦЕДЕНТ виплачує НАСТУПНИКУ винагороду, порядок, строк оплати та форма розрахунків по якої затверджуюся віддільної угодою між ЦЕДЕНТОМ та НАСТУПНИКОМ.

6. У строк до «__»_________2010р ЦЕДЕНТ зобов’язаний передати НАСТУПНИКУ всю документацію, з якої випливають права і обов’язки першого, за Договором, поступка котрого є предметом Даної Угоди.

7. Дана Угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами.

8. Дану Угоду укладено у трьох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

9. Поступка Договору у відповідності до Даної Угоди не тягне за собою жодних змін умов першого.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

ЦЕДЕНТ: НАСТУПНИК:

КРЕДИТОР:

 
Опрос
Новый налоговый кодекс