Header Image

knopka

Поиск
Интересно
Главное Меню

Главная

Бланки Документов

Бухгалтерский Учет

Вексельное Право

Договора

Органы Контроля

Корпорат. Право

Налоговый Учет

Нормативная База

Планирование

Судебные Споры

Трудовое Право

Обратная Связь

Зарабатывай на FOREX

Статьи

Реклама
Статистика

 

Яндекс цитирования

ДОГОВІР ОРЕНДИ БУДІВЛІ З ПРАВОМ ВИКУПУ - Дія Договору PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
16.07.2010 09:11
Индекс материала
ДОГОВІР ОРЕНДИ БУДІВЛІ З ПРАВОМ ВИКУПУ
МЕТА ОРЕНДИ
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
Дія Договору
Все страницы

 

10. ДІЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір підписується Сторонами, скріплюється їх печатками та підлягає нотаріальному посвідченню й державній реєстрації.

10.2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

10.3. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.2 цього Договору та закінчується ______________________________.

10.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.6. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

10.7. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.8. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

11.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

11.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

11.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

11.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору

11.5. Орендар несе наступну відповідальність за цим Договором:

- у випадку прострочення прийняття об'єкта - неустойка в розмірі __________.

- у випадку прострочення сплати орендних платежів - пеня в розмірі

_______ від суми боргу за кожен день прострочення;

- у випадку нецільового використання об'єкта - неустойка в розмірі

_________ від ___________.

11.6. Орендодавець несе наступну відповідальність за цим Договором:

- у випадку прострочення передачі  об'єкта - неустойка в розмірі_______.

- у випадку відмови, на вимогу Орендаря, укласти договір купівлі - продажу  об'єкта - неустойка в розмірі __________ ціни об'єкта.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

12.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені (складені) у тій самій формі, що й цей Договір.

12.3. На момент укладення цього Договору Орендодавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах. У відповідності із абзацом 8 пп. 1.18.2 п. 1.18 ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції, чинній на момент укладення Сторонами цього Договору, Сторонни визначають, що цей Договір є договором оперативної оренди.

12.4. На правовідносини Сторін за даним Договором не розповсюджується

дія положень Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН


 


Скачать Документ Microsoft Word "ДОГОВІР ОРЕНДИ БУДІВЛІ З ПРАВОМ ВИКУПУ" можно воспользовавшись данной ссылкой:

ДОГОВІР ОРЕНДИ БУДІВЛІ З ПРАВОМ ВИКУПУ.doc

 


 Обновлено 16.07.2010 09:20
 
Опрос
Новый налоговый кодекс