Header Image

knopka

Поиск
Интересно
Главное Меню

Главная

Бланки Документов

Бухгалтерский Учет

Вексельное Право

Договора

Органы Контроля

Корпорат. Право

Налоговый Учет

Нормативная База

Планирование

Судебные Споры

Трудовое Право

Обратная Связь

Зарабатывай на FOREX

Статьи

Реклама
Статистика

 

Яндекс цитирования

ЛІЗИНГОВА УГОДА - Україна 2010 PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
25.09.2010 11:52
Индекс материала
ЛІЗИНГОВА УГОДА - Україна 2010
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
Все страницы

 

ЛІЗИНГОВА УГОДА

м. ____________________ «__» _______ 2010р.

ТОВ»ХХХ», далі іменований Орендодавець, в особі ____________, якій діє на підставі Статуту, з одного боку, та ТОВ «ККК», далі іменований Орендар, в особі ____________, якій діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цю угоду про наведене нижче.

1.УМОВИ ЛІЗІНГУ

1.1.Орендодавець зобов’язується передати Орендареві, а Орендар прийняти в оренду обладнання за орендну плату строком _______ років. Асортимент, кількість, вартість обладнання наведені у додатку № 1, якій є невідмітною частиною цей угоди.

1.2. Орендар отримує право користування обладнанням протягом усього терміну оренди, однак не має права переступати свої права, обов'язки за цією угодою без письмової згоди Орендодавця.

2.ВАРТІСТЬ УГОДИ

2.1.Орендна плата за передане в оренду обладнання складає ______ грн Орендар зобов'язаний ії сплачувати щомісячно до ___ числа поточного місяця шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Орендодавця.

3.ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБЛАДНЕННЯ

3.1.Усі витрати, пов’язані з транспортуванням обладнення, його монтажем і пуском в експлуатацію, відносяться за рахунок Орендаря.

3.2.Орендар при прийому обладнання зобов'язаний провести його огляд і надати Орендодавцеві акт про прийняття. Якщо Орендар відмовляється приймати обладнання через наявність неусувних дефектів, що виключають нормальну експлуатацію обладнання, він зобов'язаний письмово довести це до відома Орендодавця і зазначити при цьому виявлені недоліки.

3.3. Якщо Орендар незалежно від причини не надав Орендодавцеві у двотижневий термін з дня прибуття обладнання Акт про приймання і не заявив про наявність недоліків устаткування, усунення яких неможливе, приймання устаткування вважається таким, що відбулося.

4.ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Орендар зобов'язаний:

4.1.1.Щомісячно сплачувати орендну плату за обладнання.

4.1.2.Надавати Орендодавцеві інформацію про свій юридичний та фінансовий стан за формою і в термін, установлені Орендодавцем.

4.1.3.Відповідати за ризик, пов'язаний з втратою, передчасним спрацюванням та ушкодженням обладнання, незалежно від того, шкода поправна або непоправна, як що ця шкода заподіяна після постачання обладнання.

4.1.4.У разі потреби відремонтувати обладнання або замінити його на будь-яке аналогічне обладнання.

4.1.5.Утримувати обладнання відповідно до рекомендацій його виробника, підтримувати у робочому стані, виконувати необхідний ремонт і своєчасне профілактичне обслуговування своїми коштами.

4.1.6.Без письмового дозволу Орендодавця ні ознайомлювати третіх осіб з конструкцією обладнання, його технологічними характеристиками.

4.2. Орендар має право:

4.2.1.Повернути обладнання Орендодавцеві.

4.2.2.Відновити лізингову угоду

4.2.3.Придбати орендоване обладнання у власність.

Про свій вибір Орендар повідомляє Орендодавця за півроку до закінчення терміну дії цієї угоди.

4.3. Орендодавець зобов'язаний:

4.3.1.Передати обладнання в оренду в строк, передбачений цей угодою.

4.4. Орендодавець має право:

4.4.1.Перевіряти стан обладнання у робочий час, а також інспектувати умови його експлуатації.

 

Скачать Документ Microsoft Word можно воспользовавшись данной ссылкой:

ЛІЗИНГОВА УГОДА - Україна 2010.doc

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1.За ризик випадкової загибелі обладнання, його ушкодження або втрати Орендар сплачує Орендодавцю штрафні санкції у розмірі ________% річних від загальної суми орендної плати.

5.2.Якщо Орендар вніс які-небудь модифікації до обладнання, він зобов'язаний на вимогу Орендодавця і власним коштом відновити первинний стан обладнання.

5.3. Якщо Орендар не повертає обладнання після закінчення терміну оренди або після закриття угоди, з нього стягується пеня у розмірі 0,2 % від залишкової вартості обладнання за кожний день прострочи, до повного повернення обладнання Орендодавцеві.

5.4.У разі порушення умов угоди винна сторона сплачує усі збитки другої стороні пов’язані з цім порушенням.

6.СТРОК ДІЇ УГОДИ

6.1. Строк дія цієї угоди з «___»____ р по «__»______ 2010 року. Виключена можливість припинення дії цієї угоди у випадку, коли обладнання не відповідає уяві про нього, що склалася у Орендаря до укладення цей угоди.

6.2. Орендодавець має право припинення дії цієї угоди у таких випадках:

6.2.1.Орендар протягом терміну, що перевищує три тижні, не виконує свої обов'язки з будь-якого виду платежів, передбачених цією угодою.

6.2.2.Орендар не реагує на нагадування, надіслане Орендодавцем з перервою не менше чотирьох тижнів, не задовольняє вимоги дотримання інших зобов'язань, передбачених цією угодою, дозволяє експлуатацію обладнання з порушенням умов цієї угоди.

6.2.3.В період дії цієї угоди організація Орендаря буде ліквідована.

6.3.При отриманні повідомлення про припинення угоди Орендар позбавляється права використовувати обладнанням.

6.4.Орендар має право розірвати цю угоду у випадку виявлення при прийманні обладнання недоліків, що виключають його нормальну роботу, і усунення яких неможливе.

7.ІНШІ УМОВИ

7.1.Продовження використання обладнання Орендарем після закінчення терміну оренди, обумовленого у цій угоді, не повинно розглядатися як поновлення або продовження оренди.

7.2. Якщо Орендарем не внесена сума закриття угоди або не сплачені платежі, передбачені цією угодою, Орендар зобов'язаний у чотирехтижневий термін з дня отримання вимоги від Орендодавця повернути обладнання.

7.4. Ця угода складена у двох примірниках, що мають однакову силу, і є обов'язковою для виконання сторонами, так само як їх законними представниками.

7.РІКВІЗИТИ СТОРІН

Скачать Документ Microsoft Word можно воспользовавшись данной ссылкой:

ЛІЗИНГОВА УГОДА - Україна 2010.doc

 
Опрос
Новый налоговый кодекс