Header Image

knopka

Поиск
Интересно
Главное Меню

Главная

Бланки Документов

Бухгалтерский Учет

Вексельное Право

Договора

Органы Контроля

Корпорат. Право

Налоговый Учет

Нормативная База

Планирование

Судебные Споры

Трудовое Право

Обратная Связь

Зарабатывай на FOREX

Статьи

Реклама
Статистика

 

Яндекс цитирования

ЛІЗИНГОВА УГОДА - Україна 2010 - ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
25.09.2010 11:52
Индекс материала
ЛІЗИНГОВА УГОДА - Україна 2010
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
Все страницы

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1.За ризик випадкової загибелі обладнання, його ушкодження або втрати Орендар сплачує Орендодавцю штрафні санкції у розмірі ________% річних від загальної суми орендної плати.

5.2.Якщо Орендар вніс які-небудь модифікації до обладнання, він зобов'язаний на вимогу Орендодавця і власним коштом відновити первинний стан обладнання.

5.3. Якщо Орендар не повертає обладнання після закінчення терміну оренди або після закриття угоди, з нього стягується пеня у розмірі 0,2 % від залишкової вартості обладнання за кожний день прострочи, до повного повернення обладнання Орендодавцеві.

5.4.У разі порушення умов угоди винна сторона сплачує усі збитки другої стороні пов’язані з цім порушенням.

6.СТРОК ДІЇ УГОДИ

6.1. Строк дія цієї угоди з «___»____ р по «__»______ 2010 року. Виключена можливість припинення дії цієї угоди у випадку, коли обладнання не відповідає уяві про нього, що склалася у Орендаря до укладення цей угоди.

6.2. Орендодавець має право припинення дії цієї угоди у таких випадках:

6.2.1.Орендар протягом терміну, що перевищує три тижні, не виконує свої обов'язки з будь-якого виду платежів, передбачених цією угодою.

6.2.2.Орендар не реагує на нагадування, надіслане Орендодавцем з перервою не менше чотирьох тижнів, не задовольняє вимоги дотримання інших зобов'язань, передбачених цією угодою, дозволяє експлуатацію обладнання з порушенням умов цієї угоди.

6.2.3.В період дії цієї угоди організація Орендаря буде ліквідована.

6.3.При отриманні повідомлення про припинення угоди Орендар позбавляється права використовувати обладнанням.

6.4.Орендар має право розірвати цю угоду у випадку виявлення при прийманні обладнання недоліків, що виключають його нормальну роботу, і усунення яких неможливе.

7.ІНШІ УМОВИ

7.1.Продовження використання обладнання Орендарем після закінчення терміну оренди, обумовленого у цій угоді, не повинно розглядатися як поновлення або продовження оренди.

7.2. Якщо Орендарем не внесена сума закриття угоди або не сплачені платежі, передбачені цією угодою, Орендар зобов'язаний у чотирехтижневий термін з дня отримання вимоги від Орендодавця повернути обладнання.

7.4. Ця угода складена у двох примірниках, що мають однакову силу, і є обов'язковою для виконання сторонами, так само як їх законними представниками.

7.РІКВІЗИТИ СТОРІН

Скачать Документ Microsoft Word можно воспользовавшись данной ссылкой:

ЛІЗИНГОВА УГОДА - Україна 2010.doc 
Опрос
Новый налоговый кодекс