Header Image

knopka

Поиск
Интересно
Главное Меню

Главная

Бланки Документов

Бухгалтерский Учет

Вексельное Право

Договора

Органы Контроля

Корпорат. Право

Налоговый Учет

Нормативная База

Планирование

Судебные Споры

Трудовое Право

Обратная Связь

Зарабатывай на FOREX

Статьи

Реклама
Статистика

 

Яндекс цитирования

Зразок (шаблон) ДОГОВОРУ УПРАВЛІННЯ РУХОМИМ МАЙНОМ - ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
19.09.2010 14:35
Индекс материала
Зразок (шаблон) ДОГОВОРУ УПРАВЛІННЯ РУХОМИМ МАЙНОМ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
Все страницы

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством в Україні.

4.2. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1.Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2.Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в господарському суді за місцем находження відповідача.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та дії до 31.12.2010 року.

6.2. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які оформлюються додатковими угодами до цього Договору і які набирають чинності з моменту належного них оформлення Сторонами.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи втрачають юридичну силу.

7.2. Сторона зобов‘язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про зміну реквізитів.

7.3. Відступлення права вимоги та переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

7.7. Цей Договір складений українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Скачать Документ Microsoft Word можно воспользовавшись данной ссылкой:

Зразок (шаблон) ДОГОВОРУ УПРАВЛІННЯ РУХОМИМ МАЙНОМ.doc 
Опрос
Новый налоговый кодекс