Header Image

knopka

Поиск
Интересно
Главное Меню

Главная

Бланки Документов

Бухгалтерский Учет

Вексельное Право

Договора

Органы Контроля

Корпорат. Право

Налоговый Учет

Нормативная База

Планирование

Судебные Споры

Трудовое Право

Обратная Связь

Зарабатывай на FOREX

Статьи

Реклама
Статистика

 

Яндекс цитирования

Зразок (шаблон) ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ - ВИРІШЕННЯ СПОРІВ PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
20.08.2010 11:55
Индекс материала
Зразок (шаблон) ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОН
ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Все страницы

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори пов'язані із цим Договором вирішуються шляхом переговорів, якщо переговори не призвели до позитивних результатів, вони вирішуються в судовому порядку, визначеному відповідним чинним законодавством в Україні.

6. ОСОБИ УМОВИ

6.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи втрачають юридичну силу.

6.2. Всі зміни в Договір вносятся за взаємною згодою Сторін, та оформлюються додатковою угодою до цього Договору.

6.3. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та оформлені відповідно чинного законодавства України.

6.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються чинним законодавством України.

6.5. Договір складений українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, нотаріального посвідчення за місцем знаходження земельної ділянки та державної реєстрації цього Договору та дії до___________ року.

7.2.Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін або на вимогу однієї із Сторін достроково за рішенням суду у разі невиконання іншою стороною своїх зобов'язань за цим Договором, а також у разі випадкового знищення чи пошкодження земельної ділянки.

7.3. Цей Договор припиняється у разі:

- закінчення строку дії цього Договору;

- одержання Орендарем земельної ділянки у власність у порядку, передбаченому Земельним кодексом України;

- примусового вилучення земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності у порядку, встановленому законодавством України;

- смерті громадянина-орендаря, засудження його до позбавлення волі.

7.4. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, а також реорганізація юридичної особи Орендодавця не є підставою для зміни умов або розірвання цього Договору оренди.

8.РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Орендодавець Орендар

Скачать Документ Microsoft Word можно воспользовавшись данной ссылкой:

Зразок (шаблон) ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.doc


 

  
Опрос
Новый налоговый кодекс