Header Image

knopka

Поиск
Интересно
Главное Меню

Главная

Бланки Документов

Бухгалтерский Учет

Вексельное Право

Договора

Органы Контроля

Корпорат. Право

Налоговый Учет

Нормативная База

Планирование

Судебные Споры

Трудовое Право

Обратная Связь

Зарабатывай на FOREX

Статьи

Реклама
Статистика

 

Яндекс цитирования

Образец (шаблон) договора с телекомпанией PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
24.07.2010 13:50

 

ДОГОВІР № _______

м.__________ «____»__________2010г

Телерадіокомпанія, яка є платником єдиного податку в розмірі 10%, названа в подальшому «ВИКОНАВЕЦЬ», в особі директора _______________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і ТОВ, яке є платником податку на прибуток на загальних умовах, у подальшому «ЗАМОВНИК», в особі ___________________, що діє на підставі довіреності, Статуту, з другої сторони, уклали цей договір про подане нижче:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується виконати платні послуги на каналі ТК.

  1. ЗОБОВЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе розміщення телепрограми________

  1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Тарифи на платні послуги встановлюються ВИКОНАВЦЕМ. При зміні тарифів на платні послуги ВИКОНАВЕЦЬ не пізніше, ніж за два тижні до введення нових тарифів повідомляє про це ЗАМОВНИКА.

3.2. Фінансові розрахунки з ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИК проводить не пізніше, ніж за десять днів після надання ЗАМОВНИКОМ рахунка-фактури.

3.3. Дата та час надання платних послуг: щовівторка згідно сітки мовлення.

3.4. Загальний хронометраж: _____хвилин.

3.5. За виконання послуг згідно з цим договором ЗАМОВНИК перераховує за виконання разової послуги по розміщенню телепрограм ВИКОНАВЦЕВІ ______ грн (_______ грн. __ коп), крім того ПДВ 20% _____грн (________- грн. ___коп)

ВСЬОГО: _______ грн (____________ грн. ________ коп)

3.6. Оплата виконується згідно з рахунком-фактурою.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. ЗАМОВНИК протягом 10 днів з дня отримання акту виконаних робіт зобов’язаний надіслати ВИКОНАВЦЕВІ підписаний акт або мотивовану відмову від прийняття робіт.

4.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором ВИКОНАВЕЦЬ і ЗАМОВНИК несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України.

4.3. За порушення обов’язку щодо несвоєчасного виконання послуг у визначені п.5 цього договору строки, ВИКОНАВЕЦЬ сплачує ЗАМОВНИКУ неустойку в розмірі облікової ставки Національного банку України.

  1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Даний Договір набирає чинності з « 01 » січня 2010 року і діє до 31 грудня 2010 року.

5.2. ЗАМОВНИК може достроково припинить дію цього Договору, надіслав ВИКОНАВЦЮ письмове повідомлення не раніше, як за 5 банківських днів до дати припинення, на умовах повної сплати своїх зобов’язань перед ВИКОНАВЦЄМ.

  1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ                                                             ЗАМОВНИК

 

Скачать Документ Microsoft Word "Образец (шаблон) договора с телекомпанией" можно воспользовавшись данной ссылкой:

Образец (шаблон) договора с телекомпанией.doc

 
Опрос
Новый налоговый кодекс