Header Image

knopka

Поиск
Интересно
Главное Меню

Главная

Бланки Документов

Бухгалтерский Учет

Вексельное Право

Договора

Органы Контроля

Корпорат. Право

Налоговый Учет

Нормативная База

Планирование

Судебные Споры

Трудовое Право

Обратная Связь

Зарабатывай на FOREX

Статьи

Реклама
Статистика

 

Яндекс цитирования

Приклад (шаблон) ДОГОВОРУ на надання консультаційних юридичних послуг PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
23.07.2010 13:55
Индекс материала
Приклад (шаблон) ДОГОВОРУ на надання консультаційних юридичних послуг
ДОДАТКОВА УГОДА до договору про надання консультаційних юридичних послуг
АКТ виконаних рабіт по договору про надання консультаційних юридичних послуг
ДОДАТКОВА УГОДА до договору про надання консультаційних юридичних послуг
Все страницы

 

ДОГОВІР № ____

надання консультаційних юридичних послуг

місто_______ «__»___________2010р

ВИКОНАВЕЦЬ: Фізична особа – підприємець __________, яка діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію № _______________,

з одного боку, і

ЗАМОВНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю ______, в особі директора ______________, що діє на підставі Статуту,

з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКУ консультаційні юридичні послуги (далі послуги).

2. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ВИКОНАВЦЕМ

2.1.Види послуг, що надаються ЗАМОВНИКУ передбачаються відповідною додатковою угодою.

2.2.Початок виконання робіт визначається з моменту підписання додаткової угоди до цього Договору з визначенням послуг, які повинні бути надані ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ.

2.3.Закінчення надання послуг визначається актом виконаних робіт.

2.4.За настання обставин, передбачених у п.2.3 Даного Договору, ВИКОНАВЕЦЬ вважається таким, що повністю виконав свої обов'язки перед ЗАМОВНИКОМ.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. ЗАМОВНИК зобов'язується:

- надавати ВИКОНАВЦЕВІ за його вказівкою необхідні документи та інформацію, а також необхідні кошти для виконання послуг,

- прийняти надані послуги,

- здійснити оплату послуг та відшкодувати понесені витрати.

3.2. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний вжити всіх законних заходів для виконання своїх зобов'язань перед ЗАМОВНИКОМ.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ

4.1. За послуги за п.1.1 Даного Договору ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ винагороду, в розмірі та порядку, визначеним відповідно до Додаткової угоди до цього Договору.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний зберегти в таємниці інформацію, яку стало йому відомо при виконанні Договору.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1.Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін. Термін дії Договору визначається Додатковою угодою до нього.

6.2.У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

ВИКОНАВЕЦЬ: ЗАМОВНИК:

 

Скачать Документ Microsoft Word "Приклад (шаблон) ДОГОВОРУ на надання консультаційних юридичних послуг" можно воспользовавшись данной ссылкой:

Приклад (шаблон) ДОГОВОРУ на надання консультаційних юридичних послуг .doc


 
Опрос
Новый налоговый кодекс